Červenec 2024

Karl Menninger

Karl Augustus Menninger (22. července 1893 – 18. července 1990) byl americký psychiatr a člen slavné Menningerovy rodiny psychiatrů, kteří založili Menningerovu nadaci a Menningerovu kliniku v Topece v Kansasu. Karl Menninger se narodil v Topece v Kansasu. Navštěvoval Washburn University, Indiana University a University of Wisconsin. Byl přijat na Harvard Medical School, kde promoval […]

Karl Menninger Read More »

Diethylpropion

Chemická struktura diethylpropionu Diethylpropion Diethylkatinon, také nazývaný Diethylpropion, je sympatomimetické stimulační léčivo prodávané jako prostředek potlačující chuť k jídlu. Prodává se pod značkou Tenuate nebo Tenuate Dospan a může být také známý jako amfepramon. Populární antidepresivum Wellbutrin (bupropion) je analogem této chemické látky. Jak diethylpropion, tak bupropion mají stimulační účinek na CNS. Jeho mechanismus účinku

Diethylpropion Read More »

Instituce celkem

Totální instituce (též označovaná jako nenasytné instituce), jak ji definoval Erving Goffman, je instituce, kde jsou všechny aspekty života jednotlivců pod institucí kontrolovány a regulovány orgány organizace. Totální instituce jsou společenský mikrokosmos diktovaný hegemonií a jasnou hierarchií. Celkem instituce zahrnují některé internátní školy, koncentrační tábory, věznice, psychiatrické léčebny a výcvikové tábory. Z nich jsou koncentrační

Instituce celkem Read More »

Kapavka

Kapavka (též kapavka) je způsobena bakterií Neisseria gonorrhoeae a je běžnou sexuálně přenosnou infekcí. V USA je její výskyt druhý po chlamydiích. Mimogenitální místa, ve kterých se jí daří, jsou v konečníku, krku (orofaryngu) a očích (spojivce). Vulva a pochva jsou u žen obvykle ušetřeny, protože jsou lemovány stratifikovanými epiteliálními buňkami – u žen je

Kapavka Read More »

Kožní větev obturatorového nervu

Příležitostně komunikující větev na přední kožní a safenové větve stehenní kosti pokračuje dolů, jako kožní větev, do stehna a nohy, jako kožní větev obturatorového nervu. Je-li tomu tak, vynořuje se zpod spodní hranice Adductor longus, sestupuje podél zadního okraje Sartoria k mediální straně kolene, kde probodává hlubokou fascii, komunikuje se safenárním nervem a je distribuován

Kožní větev obturatorového nervu Read More »

Družstevní chov

429 Too many requests 429 Too many requests If you want to continue using our services, please contact us at this email address: lindat-help [at sign] ufal.mff.cuni.cz 429 Too many requests 429 Too many requests If you want to continue using our services, please contact us at this email address: lindat-help [at sign] ufal.mff.cuni.cz Kin

Družstevní chov Read More »