Abneyho zákon

Abneyho zákon aditivity uvádí, že celková svítivost složená ze směsi vlnových délek se rovná součtu svítivosti jejích monochromatických složek.

Doporučujeme:  Helsinská univerzita