Administrativní neschopnost

Administrativní neschopnost je termín používaný k popisu administrativního chování, které je nefunkční nebo které brání dosažení cílů organizace. Vzhledem k důležitosti manažerské odpovědnosti v rámci organizace může nastat zmatek, když jsou administrátoři nekompetentní.

Často se dva nebo více těchto rysů kombinuje. Vlastnosti ‚Intelektuálně neschopný, Zaměřený na maličkosti, Sebestředný, Nepropustný‘ byly satirizovány v Dilbertově komiksu jako Špičatý vlasatý šéf. A rysy ‚Obtěžující, Zlovůle, Tajemný‘ byly satirizovány jako BOFH v počítačových kruzích.

Doporučujeme:  Poradenští psychologové