Alomony

Alomon je jakákoli chemická látka produkovaná a uvolňovaná jednotlivcem jednoho druhu, která ovlivňuje chování příslušníka jiného druhu ve prospěch původce, nikoli však příjemce. Produkce alomonů je běžnou formou obrany, zejména rostlinnými druhy proti hmyzím býložravcům.

Mnoho druhů hmyzu vyvinulo způsoby obrany proti těmto rostlinným obranám (v evolučních závodech ve zbrojení). Jednou z metod přizpůsobení se alomonům je vytvoření pozitivní reakce na ně; alomon se pak stává kairomonem. Jiní mění alomony tak, že vytvářejí feromony nebo jiné hormony, a přesto je jiní přejímají do svých vlastních obranných strategií, například tím, že je vyvrhují, když je napadne hmyzožravý hmyz.

Třetí třída alelochemických (chemikálie používaná v interspecifické komunikaci), synomonů, prospěje jak odesílateli, tak přijímači.

„Allomon byl navržen Brownem a Eisnerem (Brown, 1968) k označení těch látek, které přinášejí emitentovi výhodu. Protože Brown a Eisner nespecifikovali, zda přijímač bude mít prospěch, nebo ne, původní definice alomonu zahrnuje jak látky, které přinášejí prospěch přijímači a emitentovi, tak látky, které přinášejí prospěch pouze emitentovi. Příkladem prvního vztahu by byl vzájemný vztah a druhý by byl odpuzující sekret.“

Narušit růst a vývoj a snížit dlouhověkost dospělých, např. toxiny nebo faktory snižující stravitelnost.

Narušení normálního chování hostitele při selekci např. Repelenty, supresiva, lokomoční excitanty.

Rostliny produkující alomony

Zvířata produkující Allomony

Doporučujeme:  Metabolismus bílkovin