Analýza konfliktů

Analýza konfliktů nebo hodnocení konfliktů je počáteční fází řešení konfliktů, ve které se strany snaží získat hlubší pochopení dynamiky ve svých vztazích. Například v Dárfúru analýza konfliktů z Fúrsko-arabské války v roce 1987 poznamenala, že:

Mnoho škol, jako například Eastern Mennonite University’s Center for Justice and Peacebuilding, George Mason University, Nova Southeastern University, University of the Rockies a Wayne State University mají programy týkající se analýzy a řešení konfliktů. Existují také různé podskupiny analýz konfliktů, jako je analýza environmentálních konfliktů, které se zabývají specifickými typy sporů. V určitých případech se používá atlas konfliktů, který graficky ukazuje analýzu konfliktu.

Amsterdam Center for Conflict Studies (ACS)
Centre for International Conflict Analysis and Management (CICAM) (Nijmegen, Nizozemsko)

Doporučujeme:  Prostacykliny