Aptituda podle interakce s léčbou

Aptituda léčebnou interakcí (ATI), což je obecný jev, ve kterém instruktážní média, učební prostředí, učební metody, učební styly atd. mají pozitivní účinky na jeden typ člověka mají neutrální nebo dokonce negativní účinky na jiný typ člověka.

Konkrétním příkladem Aptitude by treatment interaction je efekt obratu v odborných znalostech
Primárním doporučením, které vychází z efektu obratu v odborných znalostech, je, že vyučovací metody je často nutné upravit, protože studující získávají více znalostí v konkrétní oblasti. Důležité je, že k efektu obratu v odborných znalostech často dochází, když se vyučovací metody liší v množství poskytovaných rad. Například Slava Kalyuga, jeden z předních badatelů v této oblasti, píše: „vyučovací vedení, které může být pro nováčky zásadní, může mít pro zkušenější studující negativní důsledky.“ Pro studující s nízkými znalostmi tak dobře vedená výuka často vede k lepším výsledkům než snížená výuka. Pro studující s vyššími znalostmi však platí opak, kdy snížená výuka často vede k lepším výsledkům než dobře vedená výuka. Pro studující s nízkými znalostmi tak dobře vedená výuka často vede k lepším výsledkům než snížená výuka. U studujících s vyššími znalostmi však platí opak, a to tak, že snížená výuka často vede k lepším výsledkům než dobře vedená výuka.

Doporučujeme:  Domorodá psychologie