Autistická pýcha

Autistická pýcha je pýcha na autismus. Jde o změnu pohledu na autismus z „nemoci“ na „odlišnost“. Autistická pýcha zdůrazňuje vrozený potenciál ve všech lidských fenotypových projevech a oslavuje rozmanitost, kterou vyjadřují různé neurologické typy.

Autistická pýcha tvrdí, že autisté nejsou nemocní; mají spíše unikátní soubor vlastností, které jim poskytují mnoho odměn a výzev, ne nepodobných jejich neaautistickým vrstevníkům.

Doporučujeme:  Sériová trestná činnost