BK kanál

BK kanály, také nazývané MaxiK nebo slo1 kanály, jsou velké vodivostní Ca2+ a napěťově aktivované K+ kanály, které umožňují K+ opustit cytoplazmu za fyziologických podmínek při aktivaci membránovým napětím a/nebo intracelulárním Ca2+ . To má za následek hyperpolarizaci nebo snížení buňkové excitability. BK kanály jsou nezbytné pro klíčové fyziologické procesy. Jsou důležité pro kontrolu kontrakce hladkého svalstva a jsou také pro elektrické ladění vlasových buněk v hlemýždi. BK kanály jsou důležité pro velmi vysoké koncentrační (> 100 mM) behaviorální účinky ethanolu v červu C. elegans . Zbývá určit, zda a nakolik BK kanály přispívají k nízkým intoxikačním dávkám ethanolu (legální limit pro řízení ve většině států USA je 17,4 mM alkoholu v krvi).

Doménová struktura BK kanálů

BK kanály jsou ukázkovým příkladem modulárního evolučního proteinového designu. Pór tvořící α-podjednotku tvoří:

Doporučujeme:  Trestné chování