Bodový odhad

Ve statistice bodový odhad zahrnuje použití výběrových dat pro výpočet jedné hodnoty (známé jako statistika), která má sloužit jako „nejlepší odhad“ pro neznámý (fixní nebo náhodný) populační parametr.

Formálně se jedná o aplikaci bodového odhadu na data.

Bodový odhad by měl být v kontrastu s bayesovskými metodami odhadu, kde cílem je obvykle spočítat (třeba k aproximaci) zadní rozdělení parametrů a dalších zajímavých veličin. Kontrast je zde mezi odhadem jednoho bodu (bodový odhad) a odhadem vážené množiny bodů (funkce hustoty pravděpodobnosti).

Doporučujeme:  Etický kalkul