Čichový síran

Mediální orbitální gyrus představuje dobře značený antero-posteriorní sulcus, čichový sulcus, pro čichový trakt.

Tento článek byl původně založen na záznamu z veřejně dostupného vydání Gray’s Anatomy. Jako takové mohou být některé zde obsažené informace zastaralé. Pokud tomu tak je, upravte prosím článek a toto upozornění klidně odstraňte, až již nebude relevantní.

Superior frontal gyrus (4l, 6l, 8l) · Middle frontal gyrus (9l, 10l, 46)

Dolní frontální gyrus: 11l · 47-Pars orbitalis · Broca’s area (44-Pars opercularis, 45-Pars triangularis)

Superior frontal sulcus · Inferior frontal sulcus

Precentral gyrus · Precentral sulcus

Superior frontal gyrus (4m, 6m) · Medial frontal gyrus (8m, 9m)

Paraterminální gyrus/Paračichová oblast (12) · Rovný gyrus (11m) · Orbitální gyri/Orbitofrontální kůra (10m, 11m, 12) · Ventromediální prefrontální kůra (10m) · Subkallosální oblast (25)

Olfactory sulcus · Orbital sulci

Paracentral lobule (4) · Paracentral sulcus

Primární motorická kůra (4) · Předmotorická kůra (6) · Doplňková motorická oblast (6) · Pole čelního oka (8)

Superior parietal lobule (5l, 7l) · Inferior parietal lobule (40-Supramarginal gyrus, 39-Angular gyrus) · Parietal operculum (43)

Paracentrální lalok (1m, 2m, 3m, 5m) · Precuneus (7m)

Postcentral gyrus/primary somatosensory cortex (1 · 2 · 3) · Secondary somatosensory cortex (5) · Posterior parietal cortex (7)

Okcipitální pól mozku · Laterální okcipitální gyrus (18, 19) · Lunate sulcus · Transverse occipital sulcus

Primární zraková kůra (17) · Cuneus · Lingual gyrusCalcarine fissure

Příčný temporální gyrus/Primární sluchová kůra (41, 42) · Nadřízený temporální gyrus (38, 22/Wernickeho oblast) · Střední temporální gyrus (21) · Podřízený temporální gyrus (20)

Superior temporal sulcus · Inferior temporal sulcus

Fusiformní gyrus (37) Mediální spánkový lalok (27 · 28 · 34 · 35 · 36)

Centrální (frontální+parietální) · Laterální (frontální+parietální+temporální) · Parieto-okcipitální · Preokcipitální zářez

Medial longitudinal · Cingulate (frontal+cingulate) · Collateral (temporal+occipital) · Callosal sulcus

přední (Entorhinal cortex, Perirhinal cortex) · Posterior parahippocampal gyrus · Prepyriform area

Doporučujeme:  Jádro solitárního traktu

Podgenní plocha (25) · Anterior cingulate (24, 32, 33) · Posterior cingulate (23, 31)

Isthmus cingulate gyrus: Retrospleniální kůra (26, 29, 30)

Hippocampal sulcus · Fimbria hippocampus · Dentate gyrus · Rhinal sulcus

Suprakallozální gyrus · Uncus

Dlouhý gyrus inzulínu · Krátký gyri inzulínu · Kruhový sulcus inzulínu

Operculum · póly mozkových hemisfér

anat (n/s/m/p/4/e/b/d/c/a/f/l/g)/phys/devp

noco (m/d/e/h/v/s)/cong/tumr, sysi/epon, injr

proc, lék (N1A/2AB/C/3/4/7A/B/C/D)