Cognistat (The Neurobehavioral Cognitive Status Examination)

Cognistat, dříve známý jako Neurobehavioral Cognitive Status Examination (NCSE), je kognitivní screeningový test, který hodnotí pět oblastí kognitivních schopností (jazyk, konstrukce, paměť, výpočty a uvažování). Test byl poprvé představen ve dvou článcích, které vyšly v Annals of Internal Medicine v roce 1987, popisujících jeho konstrukční zdůvodnění a srovnávajících ho s Mini-Mental State Examination (MMSE) u populace neurochirurgických pacientů.

Cognistat systematicky zkoumá vyvíjející se neuromedicínské, psychiatrické a farmakologické stavové faktory, které mohou mít vliv na kognitivní testování a zneplatňovat je. Normativní data existují pro dospívající a dospělé ve třech věkových skupinách: 60–64, 65–74 a 75–84 let). Cognistat byl přeložen do osmi jazyků (španělština, francouzština, kantonština, mandarínština, japonština, hebrejština, švédština a norština). Jde o široce využívaný nástroj kognitivního screeningu severoamerickými neuropsychology. Více než 150 recenzovaných vědeckých článků popisuje použití Cognistat u pacientů s mrtvicí, demencí, traumatickým poraněním mozku, závažnými psychiatrickými poruchami a zneužíváním návykových látek. Používá se u internistů, neurologů, neurochirurgů, fyziologů a psychiatrů, stejně jako u psychologů, zdravotních sester, logopedů a klinických lékařů pracujících v domovech důchodců.

CAS (Cognistat Assessment System)

V roce 2010 se objevila webová verze Cognistatu, CAS (The Cognistat Assessment System). Tuto on-line verzi testu lze spravovat v operačních systémech založených na Microsoft Windows a Apple Mac OS. CAS poskytuje vyšetřovateli varování, nabízí návrhy během testování a automaticky generuje grafický profil výsledků testu, který lze porovnat s klasickými neurobehaviorálními poruchami. On-line test poskytuje informace týkající se léků pacienta, navrhuje konkrétní varování při interpretaci výsledků testu a nabízí návrhy s ohledem na následné testování. CAS vybízí vyšetřujícího, aby dbal na vyvíjející se neuromedicínský kontext nebo mikroklima, ve kterém kognitivní testování probíhá. Jako takový umožňuje klinickému lékaři hrát aktivní roli nejen při hodnocení, ale také při navrhování léčebných a rehabilitačních strategií.