Erich Jantsch

Erich Jantsch (1929–1980) byl rakouský astrofyzik, který napsal knihu The Self-Organizing Universe: Scientific and Human Implications of the Emerging Paradigm of Evolution (1980). The Self-Organizing Universe měl vliv mezi interdisciplinárními zastánci biomimických alternativ k pochopení vědy, jako je holismus, koevoluce a sebeorganizace. Byla široce citována v integrální filozofické knize Kena Wilbera Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit of Evolution (Sex, Ekologie, Spiritualita: Duch evoluce).

Doporučujeme:  Želva kožatka