Evoluční etika

Evoluční etika tvrdí, že konečným cílem lidského života je maximalizovat celkovou kreativitu.

John David Garcia navrhl, aby se evoluční etika stala základním principem nové společnosti, stejně jako je „libertariánská etika“ organizačním principem americké demokracie a „materialistická etika“ je organizačním principem marxismu-leninismu.

„Libertariánská etika“ tvrdí, že maximalizace svobody je nejvyšším dobrem.

„Materialistická etika“ tvrdí, že maximalizace bezpečnosti každého člověka – zejména ekonomické bezpečnosti – je nejvyšším dobrem.

Evoluční etika vyžaduje, aby se člověk podíval na svůj život z odtažitější a nekrvavější perspektivy, než je většina lidí schopna: většina lidí se silně ztotožňuje se svým vlastním štěstím a štěstím svých blízkých a místo toho se odmítne ztotožnit s abstraktním a neosobním procesem. Nicméně existují lidé, pro které je proces, který zvyšuje kreativitu jich samých a lidí kolem nich, podstatnější a bezprostřednější součástí jich samých, než jsou jejich vlastní těla, pohodlí a přežití.

Doporučujeme:  Mezioborovost