Forma čísla

Formát čísla z jednoho z námětů Francise Galtona (1881b). Všimněte si konvolucí a toho, jak prvních 12 číslic odpovídá ciferníku hodin.

Forma čísel je mentální mapa čísel, která se automaticky a nedobrovolně objevuje vždy, když někdo, kdo zažívá formy čísel, myslí na čísla. Formy čísel byly poprvé zdokumentovány a pojmenovány sirem Francisem Galtonem v jeho díle Vize zdravých osob (1881a). Pozdější výzkum je identifikoval jako typ synestézie. Zejména bylo naznačeno, že formy čísel jsou výsledkem „zkřížené aktivace“ mezi oblastmi parietálního laloku, které se podílejí na numerickém poznávání a prostorovém poznávání (Ramachandran a Hubbard, 2001; Hubbard a kol., 2005).

Studie reakčního času ukázaly, že synestetiky číselných forem rychleji určují, které ze dvou čísel je větší, když jsou čísla uspořádána způsobem odpovídajícím jejich číselné formě, což naznačuje, že číselné formy jsou automaticky evokovány (Sagiv a kol., 2006; Piazza a kol., 2006). To lze považovat za úlohu „prostorového Stroopa“, v níž prostor není pro úlohu relevantní, ale která může navzdory své irelevanci bránit výkonu. Skutečnost, že synestetiky nemohou ignorovat prostorové uspořádání čísel na obrazovce, ukazuje, že čísla automaticky evokují prostorové podněty.

Tyto číselné formy lze odlišit od nevědomé mentální číselné linie, kterou všichni máme, tím, že jsou 1) vědomé, 2) idiosynkraktické (viz obrázek) a 3) stabilní po celou dobu života. Ačkoli tato forma synestezie nebyla tak intenzivně studována jako synestezie barevného grafému, zdá se rozumné předpokládat, že by se mohly zapojit podobné nervové mechanismy, ale působící v různých mozkových oblastech. Pro otestování této hypotézy bude třeba provést budoucí studie.