Frugalita

Některé z hlavních strategií šetrnosti jsou omezení plýtvání, změna nákladných návyků, potlačení okamžitého uspokojení pomocí fiskální sebekázně, hledání efektivity, vyhýbání se pastem, vzpírání se drahým společenským normám, přijímání volných (jako v gratis) možností, používání výměnného obchodu a udržování dobré informovanosti o místních podmínkách a realitě trhu i produktu/služby.

Někdy je s konceptem šetrnosti spojována filozofie, ve které člověk nedůvěřuje, nebo je hluboce ostražitý vůči „odborným“ znalostem, často z komerčních trhů nebo firemních kultur, a tvrdí, že ví, co je v nejlepším ekonomickém, materiálním nebo duchovním zájmu jednotlivce.

Existuje mnoho různých duchovních společenství, která považují šetrnost za ctnost nebo duchovní disciplínu. Příkladem takových skupin je Náboženská společnost přátel a puritáni. Základní filozofií je myšlenka, že lidé by měli šetřit peníze, aby měli více k dispozici pro ostatní.

Existují také ekologové, kteří považují šetrnost za ctnost, protože přivádí lidi zpět k jejich kořenům jako lovce-sběrače, kteří nosí málo a potřebují málo a hledají smysl v přírodě místo v člověkem vytvořeném náboženství.

Doporučujeme:  Self-enhancement