Funkční analytická psychoterapie

Funkční analytická psychoterapie (FAP) je terapie orientovaná na procesy, která je založena na radikálním Behaviorismu B.F. Skinnera. Vytvořili ji Robert Kohlenberg a Mavis Tsai.

Principy funkční analytické psychoterapie

V léčbě se FAP zaměřuje na to, co se nazývá klinicky relevantní chování (CRB1), což je prezentující problém klienta tak, jak je prezentován při sezení. Akce klientů při sezení, které zlepšují jejich CRB1, jsou označovány jako CRB2. Prohlášení klientů, nebo verbální chování, o CRB3 jsou označovány jako CRB3. CRB3, i když jsou založeny na Skinnerově analýze verbálního chování, jsou tím, co nejvíce přibližuje CBT poznávání . Při sezení se zaměření na chování klientů přibližuje psychoanalytickému pojetí terapeutické aliance (což je psychoanalytická hantýrka obsahující otázky transference a kontratransference)..

Doporučujeme:  Spokojenost klientů