Gametocyty

Schéma znázorňující analogie v procesu zrání vajíčka a vývoje spermií.

Gametocyt je eukaryotická zárodečná buňka, která se během gametogeneze dělí mitózou na jiné gametocyty nebo meiózou na gametidy. Mužské gametocyty se nazývají spermatocyty a ženské gametocyty se nazývají oocyty.

Termín gametocyt se používá také například při mluvení o gametocytech druhů rodu Plasmodium, které přenášejí malárii.

Vývoj gametogonie na primární gametocyty se nazývá gametocytogeneze. Další vývoj primárních gametocytů na sekundární gametocyty je součástí gametidogeneze.

Doporučujeme:  Chování zvířat jako predátorů