Gerontofobie

Gerontofobie (z řeckého γέρων – gerón, „stařec“ a φόβος – phobos, „strach“) je strach ze stárnutí, nebo nenávist či strach ze starších lidí.

Ken Dychtwald v druhé kapitole Age Wave: How the Most Important Trend of Our Time Will Change Your Future (Věková vlna: Jak nejdůležitější trend naší doby změní vaši budoucnost) identifikuje sedm markerů, které mohou tuto fobii vytvořit:

Diskriminační aspekty stárnutí jsou silně spojeny s gerontofobií. Tento bezdůvodný strach nebo nenávist vůči starším lidem je spojena se skutečností, že jednou všichni mladí lidé zestárnou a že stáří je spojeno se smrtí. Tato neochota přijmout smrt se projevuje pocity nepřátelství a diskriminačním jednáním vůči starším lidem.

Doporučujeme:  Neurální facilitace