Gynekologie

Ostudnost spojená s vyšetřením ženských genitálií dlouho brzdila vědu o gynekologii. Tato kresba z roku 1822 od Jacquese-Pierra Maygniera ukazuje „kompromisní“ postup, při němž lékař klečí před ženou, ale nevidí její genitálie. Moderní gynekologie tyto zábrany odstranila.

Gynekologie nebo gynekologie (viz pravopisné rozdíly) odkazuje na chirurgickou specializaci zabývající se zdravím ženského reprodukčního systému (dělohy, pochvy a vaječníků). Doslova, mimo medicínu, to znamená „věda o ženách“. Téměř všichni moderní gynekologové jsou také porodníci; viz Porodnictví a gynekologie.

Podle Sudy starověký řecký lékař Soranus vykonával praxi v Alexandrii a následně v Římě. Byl hlavním představitelem školy lékařů známé jako „metodisté“. Jeho pojednání Gynaikeia je dochované (poprvé vyšlo v roce 1838, později V. Rose jako Gynekologie, v roce 1882, s latinským překladem ze 6. století od Moschia, lékaře stejné školy).

Ve Spojených státech je J. Marion Simsová považována za otce americké gynekologie.

Gynekologie je obvykle považována za specializaci konzultanta. V některých zemích musí ženy před návštěvou gynekologa nejprve navštívit praktického lékaře (GP; také známého jako rodinný praktik (FP)). Pokud jejich stav vyžaduje školení, znalosti, chirurgickou techniku nebo vybavení, které není praktickému lékaři k dispozici, je pak pacientka odkázána ke gynekologovi. Ve Spojených státech však zákon a mnoho plánů zdravotního pojištění umožňují/nutí gynekologům poskytovat kromě aspektů své vlastní specializace také primární péči. S touto možností se některé ženy rozhodnou navštívit gynekologického chirurga bez doporučení jiného lékaře.

Stejně jako v celé medicíně jsou hlavními nástroji diagnostiky klinická anamnéza a vyšetření. Gynekologické vyšetření je poměrně intimní, více než běžné fyzické vyšetření. Vyžaduje také unikátní přístrojové vybavení, jako je zrcátko. Zrcátko se skládá ze dvou sklopných čepelí z konkávního kovu nebo plastu, které se používají k zatažení tkání pochvy a umožňují vyšetření děložního čípku, dolní části dělohy umístěné v horní části pochvy. Gynekologové obvykle provádějí bimanuální vyšetření (jednou rukou na břiše a jedním nebo dvěma prsty ve pochvě) k prohmatání děložního čípku, dělohy, vaječníků a kostní pánve. Není neobvyklé provést rektoovaginální vyšetření pro kompletní vyšetření pánve, zejména pokud jsou oceňovány jakékoliv podezřelé masy. Mužští gynekologové mají pro své vyšetření často ženskou gardedámu (zdravotní sestru nebo studentku medicíny). UZ břicha a/nebo vaginy lze použít k potvrzení jakýchkoli abnormalit oceňovaných bimanuálním vyšetřením nebo pokud to indikuje anamnéza pacientky.

Doporučujeme:  Kostěný labyrint

Hlavní podmínky, kterými se gynekolog zabývá, jsou:

V těchto oblastech dochází k určitému křížení. Například žena s inkontinencí může být odkázána na urologa.

Stejně jako u všech chirurgických specializací mohou gynekologové využívat lékařské nebo chirurgické terapie (nebo mnohokrát obojí) v závislosti na přesné povaze problému, který léčí. Předoperační a pooperační lékařská péče často využívá mnoho „standardních“ lékových terapií, jako jsou antibiotika, diuretika, antihypertenziva a antiemetika. Navíc gynekologové často využívají „specializované“ hormonálně modulující terapie (jako je Clomifen citrát a hormonální antikoncepce) k léčbě poruch ženského pohlavního ústrojí, které reagují na signály hypofýzy a/nebo pohlavních žláz.

Předběžná praxe ošetřovatelství – Audiologie – Zubní lékařství – Dietetika – Pohotovostní lékařská služba – Epidemiologie – Zdravotnická technika – Porodnictví – Ošetřovatelství – Pracovní terapie – Optometrie – Osteopatická medicína – Farmacie – Fyzikální terapie (Fyzioterapie) – Lékař – Lékařský asistent – Podiatrie – Psychologie – Veřejné zdraví – Respirační terapie – Řečová a jazyková patologie