HighWire Press

HighWire Press je divizí knihoven Stanfordovy univerzity, která produkuje on-line verze odborných časopisů a dalšího odborného obsahu s vysokým dopadem. Držitel ceny ALPSP za rok 2003 za „Service to Not-for-Profit Publishing“, HighWire spolupracuje s vlivnými odbornými společnostmi, univerzitními tisky a vydavateli na vytvoření kolekce nejlepších, plně vyhledávatelných výzkumných a klinických literatur on-line. Dohromady tito partneři produkují 73 z 200 nejčastěji citovaných časopisů publikujících ve vědě.

HighWire Press hostí největší repozitář bezplatných plnotextových článků z oblasti life science na světě, s 1 349 125 bezplatnými plnotextovými články z 267 časopisů. Od roku 1995, kdy byl spuštěn Journal of Biological Chemistry (JBC), až po nepřetržitou on-line produkci stovek prestižních časopisů, jako je Science Magazine, New England Journal of Medicine, PNAS a JAMA, si HighWire vybudoval vynikající pověst tím, že pomáhá šířit na webu základní vědecké informace.

Doporučujeme:  Freudův model psychosexuálního vývoje