Hlavní stížnost

Chief Complaint (CC), nebo nazývaný Presenting Complaint (PC) ve Velké Británii, je stručné prohlášení popisující symptom, problém, stav, diagnózu, lékařem doporučený návrat, nebo jiný faktor, který je důvodem pro lékařské
setkání. Počáteční poznámky pacienta k lékaři, zdravotní sestře nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi tvoří diferenciální diagnózu.

Sběr údajů o hlavních stížnostech může být užitečný při řešení otázek veřejného zdraví. Některé stížnosti jsou častější v určitých prostředích a mezi určitými populacemi. Únava byla hlášena jako jeden z deseti nejčastějších důvodů návštěvy lékaře. V prostředí akutní péče, jako jsou pohotovosti, patří hlášení bolesti na hrudi mezi nejčastější hlavní stížnosti. Nejčastější stížností v ERs byla hlášena bolest břicha. Mezi obyvateli pečovatelských domů, kteří vyhledali léčbu v ERs, jsou nejčastěji hlášeny respirační příznaky, změněný duševní stav, gastrointestinální příznaky a pády.

V některých případech může povaha hlavní stížnosti pacienta rozhodnout o tom, zda jsou služby hrazeny ze zdravotního pojištění nebo pojištění zraku.

Studentům medicíny se doporučuje, aby pro získání prezentující stížnosti používali otevřené otázky.

Doporučujeme:  Mykotické pářící feromonové receptory