Iluzionismus (filozofie)

Iluzionismus je metafyzická teorie, že nic takového jako svobodná vůle neexistuje, ale že bychom neměli lidem dávat najevo, že tomu tak je. Iluzionisté tvrdí, že pokud by si lidé začali myslet, že svobodná vůle neexistuje, mělo by to pro společnost neblahé důsledky, ale v některých případech mohou tyto iluze ovlivnit normální fungování lidského života. Iluze dělají z člověka „čistého myslitele“, což nejen ovlivňuje jeho život, ale on sám na svůj výtvor zapomíná.

Biologické · Kulturní · Environmentální · Jazykové

Iluzionismus · Osud · Fatalismus · Kompatibilita a inkompatibilita · Nezbytnost · Princip nejistoty  · Libertariánství (metafyzika)

Parmenides ·
Plato ·
Aristoteles ·
Kapila ·
Plotinus ·
Duns Scotus ·
Thomas Aquinas ·
René Descartes ·
John Locke ·
David Hume ·
Immanuel Kant ·
Isaac Newton ·
Arthur Schopenhauer ·
Baruch Spinoza ·
Georg W. F. Hegel ·
George Berkeley ·
Gottfried Leibniz ·
Henri Bergson ·
Friedrich Nietzsche ·
Charles Sanders Peirce ·
Ludwig Wittgenstein ·
Martin Heidegger· 
Alfred N. Whitehead ·
Bertrand Russell ·
Dorothy Emmet ·
G. E. Moore ·
Jean-Paul Sartre ·
Gilbert Ryle ·
Hilary Putnam ·
P. F. Strawson ·
R. G. Collingwood ·
Adolph Stöhr ·
Rudolf Carnap ·
Saul Kripke ·
Willard V. O. Quine ·
Donald Davidson ·
více …

Antirealismus · Kartézský dualismus · Svobodná vůle · Svoboda · Materialismus · Smysl života · Idealismus · Existencialismus · Esencialismus · Libertariánství · Determinismus · Naturalismus · Monismus · Platónský idealismus · Hinduistický idealismus · Fenománismus · Nihilismus · Realismus · Fyzikalismus · MOQ · Relativismus · Vědecký realismus · Solipsismus · Subjektivismus · Teorie látek · Typová teorie ·Sankhja

Akce ·
Abstraktní objekt ·
Bytí ·
Kategorie bytí ·
Kauzalita ·
Změna ·
Volba ·
Koncept ·
Cogito ergo sum ·
Embodied cognition ·
Entita ·
Esence ·
Existence ·
Zkušenosti ·
Forma ·
Nápad ·
Identita ·
Informace ·
Insight ·
Inteligence ·
Úmysl ·
Hmota ·
Memetika ·
Mysl ·
Význam ·
Mentální reprezentace ·
Modalita ·
Pohyb ·
Nutnost ·
Pojem ·
Objekt ·
Vzor ·
Fyzický objekt ·
Vnímání ·
Princip ·
Vlastnosti ·
Qualia ·
Kvalita ·
Realita ·
Předmět ·
Soul ·
Látka ·
Myšlenka ·
Čas ·
Pravda ·
Typ ·
Univerzální ·
UnObseervable ·
Hodnota ·
Světová duše ·
celý článek …

Doporučujeme:  Vizuální krátkodobá paměť

Kosmologie · Epistemologie · Ontologie · Teleologie · Filosofie psychologie · Filosofie mysli · Filosofie já · Axiologie · meta-