Interakční sociolingvistika

Interaktní sociolingvistika je subdisciplína lingvistiky, která využívá diskursivní analýzu ke studiu toho, jak uživatelé jazyků vytvářejí smysl prostřednictvím sociální interakce. Interaktní sociolingvistiku založil lingvistický antropolog John J. Gumperz. Témata zájmu zahrnují mezikulturní nedorozumění, zdvořilost a rámování.

Pokud jde o metody výzkumu, interakční sociolingvisté analyzují zvukové nebo obrazové záznamy konverzací nebo jiných interakcí. Analýza se zaměřuje nejen na jazykové formy, jako jsou slova a věty, ale také na jemné podněty, jako je prosody, a registrují, které signalizují kontextuální předpoklad. Tyto kontextualizační podněty jsou kulturně specifické a obvykle nevědomé. Pokud účastníci konverzace pocházejí z různých kulturních prostředí, nemusí tyto jemné podněty rozpoznat v řeči toho druhého, což vede k nedorozumění.

Doporučujeme:  Hypertenze bílé srsti