Karolinské váhy osobnosti

Karolinská váha osobnosti (KSP) je test osobnosti.
Novější verzí testu je Švédská univerzitní váha osobnosti.

KSP existuje i ve španělské verzi.

Doporučujeme:  Edmund Jacobson