Katastrofická schizofrenie

Katastrofická schizofrenie je v psychiatrii vzácná a akutní forma schizofrenie, která vede přímo k těžké a neustupující chronické psychóze (dlouhodobý výskyt psychózy) a zhoršení osobnosti. Katastrofická schizofrenie má „akutní nástup a rychlý pokles do chronického stavu bez remise“.

Syn Eugena Bleulera Manfred Bleuler popsal eliminaci toho, co nazval katastrofickou schizofrenií, zlepšením nemocniční péče před nástupem antipsychotických léků. Katastrofická schizofrenie, která byla prototypem Kraepelinovy demence praecox, byla charakterizována akutním nástupem těžké psychózy, následovaným s malým zlepšením těžkou chronickou psychózou trvající až do smrti.

Výsledek studie Luca Ciompiho a Christiana Müllera z roku 1976 ukázal, že pouze 6 procent schizofrenních pacientů bylo hodnoceno jako trpící katastrofální schizofrenií.

Doporučujeme:  Ringworm