Kimble, G A (1984)

Úplná reference pro práci:

Odkazy na tento příspěvek: např. na plné texty MEDLINE databází atd.:

Historie vzniku studie: např. Proč byla provedena. Jak vznikly myšlenky. Výzkumná skupina vytvářející práci. Financování práce. atd.

Komentář k této knize od autorů:

Komentář k této knize od dalších:

Čerstvé hypotézy pro budoucí reseach:

Úvahy o návrhu pro replikaci:

Doporučujeme:  Úvod do paměti