Kognitivní souvislost

Sdružení podle souvislosti je princip, že myšlenky, vzpomínky a zážitky jsou propojeny, když je jeden často prožíván s druhým. Například, když neustále vidíte nůž a vidličku pohromadě, stanou se propojenými (asociovanými). Čím více jsou tyto dvě položky (podněty) vnímány společně, tím silnější je mezi nimi spojení. Když se jedna ze vzpomínek aktivuje později, propojená (souvisle asociovaná) paměť se dočasně aktivuje více, a tím snadněji se vyvolá do pracovní paměti. Tento proces se nazývá priming a počáteční paměť, která nastartovala druhou, se nazývá retrieval cue.

Asociace podle spojitosti je kořenem asociace podle podobnosti. Asociace podle podobnosti je myšlenka, že jedna paměť prvotní druhou skrze jejich společnou vlastnost nebo vlastnosti. Tudíž jablko může prvotní paměť růže skrze společnou vlastnost červené. Tyto dvě se spojí, i když jste možná nikdy nezažili jablko a růži společně (v souladu s asociací podle spojitosti).

Když se jedna asociovaná paměť, skupina asociovaných vzpomínek nebo celá řada asociovaných vzpomínek stane primerovanou, je to známé jako aktivace šíření.

V podmiňování se spojitost vztahuje k tomu, jak je zpevňovač spojen s chováním. Čím vyšší je spojitost mezi událostmi, tím větší je síla behaviorálního vztahu.

Teorie kontinuity Edwina Raye Guthrieho se zabývá vzorovanými pohyby.

Doporučujeme:  Porucha koordinace vývoje