Komise

Komisařství je místo, kde se spojují dvě věci. Tento termín se používá zejména v oblasti anatomie a biologie.

V anatomii se commissure označuje svazek nervových vláken, která protínají středovou čáru na úrovni svého původu nebo vstupu (na rozdíl od decusace vláken, která se protínají šikmo).

V biologii je setkání dvou chlopní brachiopoda nebo škeble provázání, v botanice se termín používá k označení místa, kde se laterálně rozšířené žilní konce kapradiny spojují v souvislý okrajový sorus.

Doporučujeme:  Fyzické nemoci (postoje k)