Kožní receptivní pole

Vnímavé pole smyslového neuronu je prostorová oblast, ve které přítomnost podnětu mění výboj tohoto neuronu. Byla identifikována recepční pole pro neurony sluchového systému, somatosenzorického systému a zrakového systému.

V somatosenzorickém systému jsou kožní vnímavá pole oblastmi kůže nebo vnitřních orgánů. Některé typy mechanoreceptorů mají velká vnímavá pole, jiné mají menší.

Velké recepční pole umožňují buňce detekovat změny na širší ploše, ale vedou k méně přesnému vnímání. Prsty, které vyžadují schopnost detekovat jemné detaily, tak mají mnoho hustě napěchovaných mechanoreceptorů s malými recepčními poli, zatímco například záda a nohy mají méně receptorů s velkými recepčními poli. Receptory s velkými recepčními poli mají obvykle „horkou skvrnu“, což je oblast uvnitř recepčního pole (obvykle uprostřed, přímo nad receptorem), kde stimulace vyvolává nejintenzivnější odezvu.

Doporučujeme:  Ivan Vladimirovič Michurin