Lawrence W. Barsalou

{{CogPsy}
Lawrence W. Barsalou, narozen 3. listopadu 1951 v San Diegu (Kalifornie/USA), je psycholog a kognitivní vědec. V současné době je Samuel Candler Dobbs profesorem
psychologie na Emory University.

V roce 1977 získal bakalářský titul v oboru psychologie na Kalifornské univerzitě v San Diegu a v roce 1981 titul Ph.D. v oboru psychologie na Stanfordově univerzitě. Od té doby Barsalou rovněž zastával fakultní místa na Georgia Institute of Technology a na Chicagské univerzitě.

Jeho práce se zabývá povahou lidského poznání a jeho rolí ve vnímání, paměti, jazyce a myšlení. Současným tématem jeho výzkumu je, že lidský konceptuální systém je zakotven v modálně specifických systémech mozku. Mezi konkrétní témata zájmu patří, zda (a pokud ano, jak) modálně specifické systémy realizují symbolické operace a abstraktní koncepty. Další směry výzkumu se zabývají situovaným charakterem poznání, dynamickou on-line výstavbou konceptuálních reprezentací, rozvojem ad hoc kategorií na podporu dosažení cíle, strukturou znalostí a kategorizačním učením.

Doporučujeme:  Testy emoční inteligence