Obtěžování na pracovišti

Obtěžování na pracovišti je aspektem agrese na pracovišti a je obtěžování zaměstnanců při práci

Sexuální obtěžování na pracovišti

Výzkum ve Velké Británii ukázal, že více než 50% žen a téměř 10% mužů zažilo nějakou formu sexuálního obtěžování v práci [citace nutná]. Ale pouze 5% z těch, kteří trpí sexuálním obtěžováním, někdy podá formální stížnost, a z těch, kteří tak učiní, pouze 10% se někdy dostane až na slyšení před Employment Tribunal

Mnoho organizací má kodex zásad proti šikaně a obtěžování, který nás žádá, abychom se k sobě chovali způsobem očekávaným v profesionálním pracovním vztahu.

Z velké části jde o to, že každý má povinnost respektovat pocity a citlivost druhých na pracovišti a chovat se tak, aby to nikoho neuráželo.

Doporučujeme:  Jerome Singer