Optotypy

Opotyp je standardizovaný symbol pro testování zraku. Optotypy mohou být speciálně tvarovaná písmena, čísla nebo geometrické symboly. Například pro stanovení zrakové ostrosti jsou člověku předloženy optotypy různých velikostí a je stanovena nejmenší velikost, při které může člověk optotypy spolehlivě identifikovat.

Doporučujeme:  Bouma