Pastorální poradenství

Pastorální poradenství je obor poradenství, ve kterém vysvěcení duchovní, rabíni, kněží a další nevysvěcení, laické osoby poskytují terapeutické služby. Terapeuti integrují moderní psychologické myšlení a metody s tradičním náboženským vzděláváním a jsou schopni řešit psychospirituální otázky vedle tradičního spektra poradenských služeb. „Pastorální poradenství“ se odlišuje od „Pastorální péče“, „Křesťanské poradenství“ nebo „Biblické poradenství“. A i když Pastorální poradenství není synonymem pro pastorační péči, kořeny pastoračního poradenství lze vystopovat zpět k typu pastoračního teologického vzdělávání obecně uznávaného jako klinické pastorační vzdělávání (CPE). CPE vyvinuli Dr. William A. Bryan a reverend Anton T. Boison ve státní nemocnici ve Worcesteru, MA, ve 20. letech 20. století.

Legitimní pastorační poradenství potvrzuje klientovu vlastní duchovní cestu a společenství víry, i když se mohou lišit od poradců, čímž vylučuje proselytické a „evangelické“ snahy přimět klienta ke změně společenství víry.

Pastorální poradenství má dlouhou a důležitou historii (např. Collins, 1988;. Estadt, Blanschette, & Compton, 1983; W.R. Miller & Jackson, 1985; Wicks, Parson, & Capps, 1985). Historicky duchovní zaznamenali úspěch při integraci psychologických znalostí do své role a repertoáru (Richards & Bergin, 1997). Podle Americké asociace pastoračních poradců „drtivá část Američanů si uvědomuje úzkou vazbu mezi duchovní vírou, náboženskými hodnotami a duševním zdravím a raději by vyhledala pomoc odborníka na duševní zdraví, který uznává a může integrovat duchovní hodnoty do průběhu léčby“. Proto je důležité mít poradce pro duševní zdraví, kteří jsou schopni integrovat duchovní zdraví a duševní zdraví do průběhu poradenství.

Pouze šest amerických států uděluje licenci na titul „Pastoral Counselor“: Arkansas, Kentucky, Maine, New Hampshire, Severní Karolína a Tennessee; nicméně absolventi vzdělávacích programů pro poradce se mohou kvalifikovat pro státní licenci jako manželští a rodinní terapeuti nebo jako profesionální poradci. V současné době všech 50 států a District of Columbia uděluje licenci profesionálním poradcům. Mnoho programů pro pastorační poradenství, které připravují studenty pro státní licenci, získává akreditaci prostřednictvím Council for the Accreditation of Counseling and Related Educational Programs (CACREP). CACREP akredituje magisterské studijní programy v oblasti kariérního poradenství, vysokoškolského poradenství, komunitního poradenství, gerontologického poradenství, manželského,manželského a rodinného poradenství, poradenství v oblasti duševního zdraví, školního poradenství a vzdělávání poradců a dohledu nad nimi.

Doporučujeme:  Opotřebovávací válka (hra)

Mnoho pastoračních poradců najde svou profesní identitu u Americké poradenské asociace (ACA) a/nebo v Americké asociaci pastoračních poradců (AAPC). Aby mohl být poradce členem Americké asociace pastoračních poradců, musí mít postgraduální studium jak v teologii vlastní náboženské komunity, tak druhý stupeň magisterského nebo doktorského stupně v psychoterapii a také 1500 hodin praxe pod dohledem. Členství v AAPC zahrnuje křesťanské, židovské, buddhistické a mnoho dalších náboženských komunit. „Pod záštitou AAPC se pastorační poradenství drží přísných standardů excelence, včetně vzdělávání a klinického výcviku, profesní certifikace a licence. Typické vzdělávání pastoračního poradce certifikovaného AAPC spočívá ve studiu, které vede k:

Pastýřští poradci tak disponují rozsáhlým vzděláním a školením, aby byli schopni integrovat duchovní a náboženské aspekty léčení a celistvosti do terapie. Pastýřské poradenství připravuje své studenty na licencování v poradenství a připravuje je na plnění náboženských a/nebo duchovních potřeb klienta ve vztahu k terapeutickému procesu.

Ve Spojených státech pastorační poradci mají obvykle jeden nebo více z následujících titulů nebo pověření: M.S. nebo M.A. v pastorační nebo odborné poradně, D.Min, D.Th., Th.D., D.D., M.Div, MTS, S.T.D., licencovaný klinický pastorační poradce (LCPC), licencovaný pastorační nebo odborný poradce (LPC), certifikovaný pastorační poradce (C.P.C.), národní certifikovaný poradce (NCC), Master of Arts Clinical Christian Counseling (M.A.C.C.C.), Th.M. Pastýřský poradce by měl mít klinické vzdělání jako součást svých vzdělávacích zkušeností.

Charakteristika pastorační poradny