Polychronicita

Polychronicita je termín, který popisuje lidi, kteří preferují práci na více činnostech současně. Příklady polychronického chování zahrnují telefonování při řízení auta a brouzdání po internetu při sezení na schůzích. Polychronicita je v kontrastu s těmi, kteří preferují monochronicitu (dělání jedné věci najednou). Polychronicko-monochronický koncept byl poprvé vyvinut Edwardem Hallem v roce 1959 v jeho antropologických studiích využití času v různých kulturách.

Výzkumníci vyvinuli následující dotazníky pro měření polychronicity:

Doporučujeme:  MMDA