Popisná psychiatrie

Popisná psychiatrie je založena spíše na studiu pozorovatelných příznaků a behaviorálních jevů než na základních psychodynamických procesech. V deskriptivní psychiatrii se klinický psychiatr zaměřuje na empiricky pozorovatelné chování a podmínky, jako jsou vyřčená slova nebo učiněné činy.

Moderní díla ji někdy označují jako biologickou psychiatrii. Prosazoval ji Emil Kraepelin na počátku 20. století a někdy se jí říká Kraepeliniánská psychiatrie. Jednou z hlavních prací deskriptivní psychiatrie je Diagnostický a statistický manuál duševních poruch.

Jeho zaměření na pozorovatelné symptomy kontrastuje s důrazem dynamické psychiatrie na emoční procesy a mentální mechanismy, které jsou jejich základem. Relativní popularita těchto dvou základních přístupů k psychiatrii se v průběhu času mění. Popisná psychiatrie byla ve svých nejnižších bodech vnímána jako „úzká, bezkrevná a bez reálného významu“. Ve svých nejvyšších bodech je považována za spořádanou, systematickou a vědeckou. Většina moderních psychiatrů se domnívá, že je nejužitečnější spojit oba komplementární přístupy v biopsychosociálním modelu.

Doporučujeme:  Vestibulospinální trakt