Poslední univerzální předek

Poslední univerzální předek (LUA), hypotetický poslední živý organismus, ze kterého pocházejí všechny v současnosti žijící organismy. Jako takový je to nejnovější společný předek souboru všech v současnosti žijících organismů. Také LCA (poslední společný předek) nebo LUCA (poslední univerzální společný předek). Odhaduje se, že žil zhruba před 3,5 miliardami let.

Předpokládá se, že poslední univerzální předek měl již všechny vlastnosti, které jsou společné všem v současnosti žijícím organismům, jako je (prokaryotická) buněčná struktura, DNA, moderní genetický kód a translaci zprostředkované mRNA, tRNA a ribozomy.

Konstrukce kladogramů, založená na genetické vzdálenosti mezi všemi živými buňkami, ukazuje, že velmi brzy došlo k rozkolu mezi archeobakteriemi, které jsou vysoce odolné vůči extrémům prostředí s velkou slaností, vysokou teplotou nebo vysokou kyselostí, a zbytkem života. To vedlo některé k domněnce, že se LUCA vyvinula v oblastech, jako jsou hluboké oceánské průduchy, kde takové extrémy převažují dnes.

Všichni její současníci od té doby vyhynuli; pouze genetické
dědictví LUCA žije dodnes. Carl Woese navrhl, že naše genetické dědictví před LUCA pochází spíše ze společenství organismů než z jedince.

Doporučujeme:  Riziko sebevraždy a antidepresiva