Praktikant

Praktik je osoba, která se zabývá povoláním, povoláním, náboženstvím nebo způsobem života.

pro psychology jsou zajímavé:
Praktickým lékařem nebo registrovaným praktickým lékařem se rozumí povolání, jako je

Doporučujeme:  Dynamická psychiatrie