Prvek hormonální odezvy

Živel hormonální odezvy (HRE) je prvek odezvy hormonů, krátká sekvence DNA v promotoru genu, který je schopen vázat specifický komplex hormonálních receptorů, a tudíž regulovat transkripci. Sekvence je nejčastěji dvojice invertovaných opakování oddělených třemi nukleotidy, což také značí, že se receptor váže jako dimer.

Gen může mít mnoho různých prvků odezvy, což umožňuje komplexní kontrolu nad úrovní a rychlostí transkripce.

Glukokortikoidní prvek odpovědi („GRE“) je „5′-GGTACAnnnTGTTCT-3′“. „n“ odkazuje na pozice, které nevyžadují specifický nukleotid pro vazbu.

Tento GRE je sdílen s mineralokortikoidy, progesteronem a androgeny, ale ne s estrogenem.

Doporučujeme:  Bezoar