Robert L. Fantz

Robert L. Fantz byl americký vývojový psycholog, který byl průkopníkem několika studia vnímání kojenců. Zejména preferenčně vypadající paradigma, které Fantz zavedl v 60. letech, je široce používáno ve studiích kognitivního vývoje a kategorizace malých dětí.

Fantz pracoval na Case Western Reserve University a v roce 1958 zavedl paradigma vizuálních preferencí, které ukazuje, že kojenci se déle dívají na vzorované (např. kostkované) obrázky než na jednotné obrázky. Inovací v tomto úkolu bylo měření délky dětského pohledu spíše než jen směr prvního pohledu.

V roce 1964 Fantz rozšířil tuto myšlenku na zvykací situace, aby ukázal, že při vícenásobných expozicích stejnému a odlišnému obrazu kojenec postupně dává přednost románovému podnětu. Výzkumník nyní mohl odhadnout diskriminační a percepční schopnosti kojence tím, že ukazoval různé obrazy ve vysoce kontrolovaných situacích, často uvnitř jevištního boxu, a sledoval, jaké změny ve scénářích kojenec bude vnímat jako román.

Americká psychologická nadace založila každoroční Robert Frantz Memorial Award za výzkum v oblasti „perceptuálně-kognitivního vývoje a rozvoje selektivní pozornosti“; a také „rozvoje individuality, kreativity a svobodné volby chování“.

Doporučujeme:  Pití v době smutku