Robert Sugden (ekonom)

Robert Sugden (* 26. srpna 1949) je anglický ekonom v oblasti kognitivní a behaviorální ekonomie. Výzkum profesora Sugdena kombinuje teorii her (především experimentální teorie her a koordinační hry) s morální a politickou filozofií. Je spojován s klasicko-liberální tradicí Huma, Milla a Hayeka.

Robert Sugden ukazuje, jak se konvence vlastnictví, vzájemné pomoci a dobrovolného zásobování veřejnými statky mohou spontánně vyvíjet z interakcí jedinců, kteří se o sebe zajímají, a mohou se stát morálními normami.

Tvrdí, že ekonomické modely nejsou abstrakcemi či zjednodušeními reálného světa, ale spíše popisy imaginárních světů, jejichž platnost lze odvodit pouze z toho, jak rozumné jsou jejich předpovědi.

Robert Sugden zkoumá řadu porušení von Neumannova a Morgensternova očekávaného užitkového axiomu a rozvíjí s Grahamem Loomesem teorii lítosti. Vyvíjí řadu experimentálních metod k testování teorií rozhodnutí pod rizikem.


VIAF: 61615516 –
Doporučujeme:  Klinická lykantropie