Roleplay v odborném vzdělávání

Roleplay se od 60. let 20. století hojně využívá v situacích odborného vzdělávání a v odborně zaměřených vysokoškolských kurzech (např. právo, medicína, ekonomie).

Role-play je důležitou součástí vojenského výcviku po staletí. Pruský termín pro live-action vojenské výcvikové cvičení je kriegspiel nebo „Wargames“, termín, který vstoupil i do angličtiny, i když současná armáda je raději nazývá vojenským cvičením

Doporučujeme:  Třiadvacetiletá hádanka