Rozpisy pohovorů

Rozhovory plány jsou zavedené protokoly, obvykle psané , podrobně popisující postupy a otázky, které mají být kladeny ve strukturovaném rozhovoru.

Použití při klinickém hodnocení

Doporučujeme:  Vizuální útes