Šiva Samhita

Šiva Samhita (také Siva Samhita) je sanskrtský text o józe, napsaný neznámým autorem. Text je adresován hinduistickým bohem Šivou jeho choti Parvati („Šiva Samhita“ znamená „Šivův kompendium“). Je to jedno ze tří hlavních dochovaných klasických pojednání o hatha józe, další dvě jsou Gheranda Samhita a Hatha Yoga Pradipika. Šiva Samhita je považována za nejobsáhlejší a nejdemokratičtější pojednání o hatha józe.

Mnozí se domnívají, že Šiva Samhita byla napsána v 17. nebo 18. století, ale v překladu z roku 2007 James Mallinson datuje text před rok 1500, jak bylo citováno mnoha pracemi, o nichž se předpokládá, že byly složeny v 17. století. Na základě stop uvedených v textu Mallinson také věří, že Šiva Samhita byla složena ve Varanasi nebo v jeho okolí.

Shiva Samhita hovoří o komplexní fyziologii, jmenuje 84 různých ásan (jen čtyři z nich jsou popsány podrobně), popisuje pět specifických typů prány a poskytuje techniky k jejich regulaci. Zabývá se také abstraktní jógovou filozofií, mudrami, tantrickými praktikami a meditací. Zdůrazňuje, že i běžný hospodář může jógu cvičit a těžit z ní. V celém textu je zřetelný buddhistický vliv.

První kapitola se zmiňuje o různých metodách osvobození a filozofických hlediscích. Druhá kapitola popisuje nadis, vnitřní oheň a práci dživy. Třetí kapitola popisuje větry v těle, význam gurua, čtyři stádia jógy, pět elementárních vizualizací a čtyři asany do detailu. Čtvrtá kapitola se zabývá jedenácti mudrami, které mohou vyústit v jogínské dosažení. Pátá kapitola je nejdelší a nejrozmanitější – popisuje překážky osvobození, čtyři typy aspirantů, techniku pozorování stínů, vnitřní zvuk, esoterická centra a energie v těle (jako kundalini), sedm lotusů, „krále králů jógy“ a globální mantru.

Bylo vytvořeno mnoho anglických překladů Šivy Samhity. Nejstarší známý anglický překlad je od Šrího Čandry Vášu (1884, Láhaur) v sérii známé jako „Posvátné knihy hinduistů“ Překlad Rai Bahadura a Šrísy Čandry Vášu v roce 1914, také v sérii známé jako „Posvátné knihy hinduistů“, byl prvním překladem, který si našel globální publikum. Nicméně vynechává některé části (jako například vajmudru) a je některými považován za nepřesný. V roce 2007 James Mallinson vytvořil nový překlad, který se těmito otázkami zabýval. Nový překlad je založen na jediném dostupném kritickém vydání textu – jedné z publikací vydané v roce 1999 Kaivalya Dham Yoga Research Institute.