Skupinový proces

V organizačním rozvoji (OD) se termín skupinový proces vztahuje na chování lidí ve skupinách, jako jsou například pracovní skupiny, které se snaží vyřešit problém nebo učinit rozhodnutí. Jedinec s odbornými znalostmi ve skupinovém procesu, jako je vyškolený facilitátor, může pomoci skupině dosáhnout jejího cíle tím, že diagnostikuje, jak dobře skupina funguje jako subjekt řešící problémy nebo rozhodovací subjekt a následně zasáhne, aby změnil provozní chování skupiny.

Vzhledem k tomu, že se lidé scházejí ve skupinách i z jiných důvodů, než je splnění úkolu, dochází ke skupinovému procesu i v jiných typech skupin, jako jsou skupiny osobního růstu (např. setkání se skupinami, studijní skupiny, modlitební skupiny). I v takových případech může být v roli zprostředkovatele nápomocný jedinec s odbornými znalostmi skupinového procesu.

Některé rozměry skupinového procesu

Tento seznam zahrnuje, ale není také omezen: přijetí, behaviorální zkoušení, změna pohledu člena na sebe sama, změna pohledu člena na svět, katarze, vymírání, modelování rolí, učení se novým strategiím zvládání, vzájemná afirmace, nastavení osobních cílů, vštěpování naděje, ospravedlnění, normalizace, pozitivní posílení, snížení sociální izolace, snížení stigmatu, sebeodhalování, sdílení (nebo „otevírání se“) a projevení empatie.

Doporučujeme:  Kontexty a způsoby mystické zkušenosti