Stupnice přizpůsobení práce a společnosti

Work & Social Adjustment Scale (W&SAS) je jednoduchý pětipoložkový ukazatel celkového sociálního postižení, který vznikl na základě studie změn během psychoterapie.

Původně čtyřpoložková stupnice (práce, domov, sociální a soukromý volný čas) sloužící k ohodnocení postižení ve výzkumu fobie, Mundt a kol. (2002 ji upravil pro měření výsledků většiny pacientů v léčbě a později přidal svou pátou položku týkající se mezilidských vztahů.

Doporučujeme:  Bezoar