Terapeutická metafora

Terapeutická metafora je specializované užití metafory. Často nezahrnuje jednoduchou větu, spíše zahrnuje příběh nebo jinou paralelu k celému aspektu situace. Terapeut vyprávějící o předčasné smrti milované osoby by tak mohl reagovat popisem dvou růží v zahradě, z nichž jedna je vykopaná. Účelem je efektivním způsobem zdůraznit člověku některé aspekty a poučení, které by jinak nemusel být schopen vnímat tak jasně ve své současné situaci, nebo navrhnout nové náhledy na to.

Dvě vlivné osobnosti moderního užití metafory jsou: George Lakoff, jeden z předních amerických lingvistů, a Milton Erickson, takzvaný „otec moderní hypnoterapie“. Oba silně zdůraznili zásadní místo, které metafora zaujímá v lidské komunikaci a zkušenosti. Použití terapeutické metafory je silně analyzováno na pokročilé úrovni v rámci neurolingvistického programování.

Zejména Erickson vnímal velkou část lidské komunikace jako metaforu a jeho zaznamenané metafory (z nichž existuje mnoho svazků) jsou považovány za mimořádně bohaté podklady pro analýzu hypnoterapeutů a dalších, pokud komunikují na tolika úrovních současně.

Doporučujeme:  Leukotomie