Tim van Gelder

Tim van Gelder je docentem filozofie a spolupracovníkem katedry filozofie na univerzitě v Melbourne. Van Gelder je jedním z předních zastánců dynamismu nebo dynamického poznávání v kognitivní vědě. To je teorie poznávání, která navrhuje, že teorie dynamických systémů poskytuje lepší model (nebo metaforu) pro lidské poznávání než ‚výpočetní‘ model. Tak například se snaží ukázat, že Wattův guvernér je lepším metaforickým popisem způsobu myšlení lidí než například počítač ve stylu Turingova stroje. Dynamicismus je úzce spojen s konektionismem. Oba přístupy jsou podezřelé vůči representacionalismu, přičemž dynamismus je v tomto ohledu ještě podezřelejší než konektonismus. Někteří dynamicisté tvrdí, že reprezentace prostě nejsou nutné k modelování poznávání.

V poslední době van Gelder pracuje na argumentaci a kritickém myšlení. S rozumem! Projekt na univerzitě v Melbourne, vyvinul metodu výuky kritického myšlení, která spolehlivě dosahuje podstatných úspěchů měřených před- a po-testováním pomocí objektivních testů. Metoda je založena na mapování argumentů, grafickém zobrazení argumentačních struktur. Van Gelder je předním zastáncem mapování argumentů ve vzdělávacím i profesním kontextu.

van Gelder, T. J. (1999) ‚Dynamické přístupy k poznávání‘. In R. Wilson & F. Keil ed., The MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences. Cambridge MA: MIT Press, 244-6.

Doporučujeme:  Rodinní terapeuti