Vězeňské kino

Vězňovo kino je jev, který hlásí vězni zavření v temných celách a jiní, kteří jsou ve tmě drženi, ať už dobrovolně nebo ne, po dlouhou dobu. Hlásili ho také řidiči kamionů, piloti a praktikující intenzivní meditaci. Astronauti a další jedinci, kteří byli vystaveni určitým druhům záření, hlásili, že byli svědky podobných jevů.

„Kino“ se skládá ze „světelné show“ různých barev, které se objevují ze tmy. Světlo má svou podobu, ale ti, kteří ho viděli, ho jen obtížně popisují. Někdy se světla kina mění v lidské nebo jiné postavy.

Vědci se domnívají, že kino je výsledkem fosfénů kombinovaných s psychologickými účinky dlouhodobého vystavení tmě. Jiní si povšimli souvislosti mezi podobou světel a neolitickými jeskynními malbami.

Pilotní epizoda původního seriálu Twilight Zone „Kde jsou všichni?“ líčí propracované, plně realistické halucinace testovaného subjektu procházejícího dlouhodobou izolací a smyslovou deprivací v rámci výzkumu lidských vesmírných letů.

Doporučujeme:  Programy pro odborné pacienty