Vineland Social Maturity Scale

Vineland Social Maturity Scale je neprojektivní měření osobnosti, které má pomoci při hodnocení sociální způsobilosti. Vyvinul ho americký psycholog Edgar Arnold Doll.

Zkouška se skládá z 8 dílčích stupnic, které měří:

Test se provádí během pohovoru s rodičem nebo jinou osobou obeznámenou s posuzovanou osobou.

Doporučujeme:  Fúze identity