Vizuální schopnost je schopnost vizuálně vnímat prostorový vztah mezi objekty.

Neurologie vizuoprostorových schopností

Kategorie: Encyklopedie